เมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อยสีขาว

วิธีเพาะและปลูกเมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย


เมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย
กุหลาบเป็นไม้ดอกที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายกว่าไม้ดอกอื่น ๆ หลายชนิด คือ สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเมล็ด การตัดชำทั้งด้วยกิ่งและด้วยราก การตอนกิ่ง การติดตา การต่อกิ่ง ตลอดจนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย (หลักการเพาะนี้ใช้ได้กับเมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อยทุกสีที่ทาง Thailandseedshop จำหน่ายอยู่ค่ะ)

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย

วิธีที่ 1) วิธีที่นิยมที่สุดคือ นำเมล็ดห่อด้วยผ้าขนหนูหรือผ้าที่ลักษณะเหมือนผ้าเย็นหมาดๆ ใส่ในกล่อง หรือ ถุงซิปล็อค แล้วนำไปแช่ในช่องแช่เนื้อ ที่อยู่ใต้ช่องแช่แข็ง อุณหภูมิประมาณ 1- 4 องศาสเซลเซียส

วิธีที่ 2) หาภาชนะใส่พีทมอสชื้น หรือ ทรายแม่น้ำพรมน้ำให้ชื้น 70- 80 % แต่อย่าให้ถึงกับเปียกโชก แล้วเอานิ้วมือหรือตะเกียบกดฝังเมล็ดลงไป กลบพอให้มิดเมล็ด หรือประมาณ 1/4  นิ้ว แล้วเอาภาชนะใส่ถุงพลาสติก นำไปแช่ในช่องแช่เนื้อ ที่อยู่ใต้ช่องแช่แข็ง อุณหภูมิประมาณ 1- 4 องศาสเซลเซียส

 

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย

 

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย

2.) รอประมาณ 10-12 สัปดาห์เมล็ดจะเริ่มงอก ระหว่างนี้คอยดู และรักษาความชื้น ถ้าเห็นว่าเริ่มแห้งก็สเปรย์น้ำไว้

3.) พอเมล็ดงอกแล้วเอาออกจากตู้เย็น ให้อยู่ในอุณหภูมิห้อง ที่เหมาะสมที่สุดคือประมาณ 20 องศาเซลเซียส

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย

วิธีเพาะกับถาดเพาะและปลูกเมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย
1).ดินสวนผสมของดินดังต่อไปนี้
1.1)ดินร่วน  3  ส่วน
1.2) พีทมอส หรือ ขุยมะพร้าว (ขุยมะพร้าวต้องแช่น้ำ 2 คืนแล้วบีบน้ำออกก่อน) 2 ส่วน
1.3) ทรายหยาบ  1 ส่วน
2.) นำส่วนผสมทั้ง 3 ส่วนคลุกเคล้ากัน จนเป็นเนื้อเดียวกัน
3.) จากนั้นนำเมล็ดที่งอกรากแล้วมา ฝังเมล็ดลึกประมาณ 1/2 นิ้ว ลงในกระบะเพาะหรือกระถางขนาดเล็ก(กระถาง 2 นิ้ว) นำไปตั้งไว้ในร่มแสงแดดส่องถึง คอยดูแลให้มีความชื้นอยู่ตลอดอย่าปล่อยให้แห้งหรือแฉะ ประมาณ 5วันจะเริ่มเห็นผลงาน

4.) คอยดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปจนกว่าจะมีใบแท้ 3-4 ใบ แล้วค่อยๆเพิ่มแสงไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกแดดกลางแจ้งได้

5.) นับจากย้ายต้นกล้า ประมาณ 2 -3 เดือนจะเริ่มออกดอก ดอกแรกๆจะยังไม่สวยสียังซีด รอให้ต้นโตแข็งแรงแล้วจะเห็นความชัดเจนขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการเพาะเมล็ดพันธุ์

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย

4) ควรหมั่นรดน้ำ เช้า-เย็น

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย

5). เมื่อต้นกล้าเริ่มโตควรย้ายลงไปปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ค่ะ

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย ขอสงวนสิทธิ์และข้อมูลทั้งหมดเป็นของ Thailandseedshop.com ห้ามลอกเลียนแบบทั้งข้อมูลและภาพประกอบ

Tags :เมล็ดพันธุ์กุหลาบเลื้อย,เมล็ดกุหลาบเลื้อย