Slide
เมล็ดพันธุ์ทานตะวัน

มีทั้งแบบซองและกิโลกรัม มีทั้งราคาปลีกและราคาส่ง จัดส่งทั่วประเทศ

เมล็ดพันธุ์ทานตะวันโชว์ดอก แบบทุ่่งทานตะวัน ดอกใหญ่ เติบโตเร็ว

Slide
previous arrow
next arrow

Category

เมล็ดพันธุ์ผัก

All Vegetable Seeds.

Vegetable Seeds

All Vegetable Seeds.

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้

All Flowers Seeds.

Flowers Seeds

All Flowers Seeds.

เมล็ดพันธุ์ผลไม้

All Fruits Seeds.

Fruits Seeds

All Fruits Seeds.

เมล็ดพันธุ์พืชไร่

All Plants Seeds.

Plants Seeds

All Plants Seeds.

ThaiLandSeedShop.comThaiLandSeedShop.comได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวที่ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของมังกรการเกษตร ซึ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออกต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ภายในประเทศเน้นขายส่งและขายปลีกเมล็ดพันธุ์ตรามังกรการเกษตรโดยให้ Thaiseedshop.com เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของมังกรการเกษตรทั้งหมดโดยเน้นให้กับผู้สนใจและเกษตรกรที่ต้องการเพาะปลูกผักและผลไม้รวมไปถึงพืชไร่ เมล็ดพันธุ์ของมังกรการเกษตรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้ทั้งจากการปลูกเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศเองและต่างประเทศโดยรวบรวมเมล็ดพันธุ์บรรจุซองในนามของ “มังกรการเกษตร”

สมัครเป็นตัวแทนขายคลิกที่นี่

สินค้าล่าสุด