เมล็ดพันธุ์กะหล่ำดาวสีแดง

วิธีเพาะและปลูกเมล็ดพันธุ์กะหล่ำดาว


กะหล่ำดาว
กะหล่ำดาวเพิ่งเป็นผักที่นิยมทานกันเมื่อไม่นานมานี้ โดยเริ่มที่ Brussels และ Belgium ต่อมาเริ่มนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในยุโรป และมีการส่งเสริมปรับปรุงพันธุ์ในประเทศอังกฤษมาก กะหล่ำดาวมีลำต้นสูง บางสายพันธุ์มีขนาดสูงถึง 1 เมตร เมื่อต้นโตถึงระยะหนึ่งจะมีตาข้างอยู่ที่มุมใบ และตาข้างนี้จะเจริญพัฒนาเป็นกะหล่ำปลีเล็กๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 เซนติเมตร ซึ่งหัวเล็กๆ แต่ละอันนี้เรียกว่า “Sprout” แต่ละต้นจะมี Sprout จำนวนมากรอบๆ โคนต้น จึงได้ชื่อว่ากะหล่ำดาว ดังนั้นก็เปรียบเทียบได้กับแขนงของกะหล่ำปลีนั้นเอง
วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์กะหล่ำดาว(หลักการเบื้องต้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับเมล็ดพันธุ์กะหล่ำดาวแบบอื่นๆ ซึ่งทาง Thailandseedshop.com ได้เสนอแนวทางการเพาะดังต่อไปนี้)
1.)
นำเมล็ดกะหล่ำดาวแช่น้ำอุ่น (น้ำอุ่น คือน้ำเดือด 100 องศา 1 ส่วนผสมกับน้ำเย็น 1 ส่วน) นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่น 2 ชั่วโมง น้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ด
2.) หาภาชนะที่ปิดด้วยฝาได้สนิทสำหรับแช่ในตู้เย็น

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดกะหล่ำดาว

3.)นำเมล็ดมาโรยบนทิชชู่ ใช้ทิชชู่ม้วนยาว ฉีก 2 แผ่น ซ้อนกันแล้วโรยเมล็ด บนทิชชู่ อย่าโรยเมล็ดแน่นจนเกินไปนะค่ะ

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดกะหล่ำดาว

4.) พรมน้ำให้ทั่วกระดาษทิชชู่แล้ว แล้วประกอบเมล็ดอีก 1 ชั้นด้วยกระดาษทิชชู่แล้วพรมน้ำอีกที
5.) ปิดฝาภาชนะให้สนิทพร้อมกับแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา 1 คืน (ไม่ควรแช่ในช่องแช่แข็ง)

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดกะหล่ำดาว

6.) หลังจาก 1 คืนแล้วอย่าเพิ่งเปิดฝา ควรนำภาชนะที่ใช้เพาะวางในอุณหภูมิห้องปกติ

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดกะหล่ำดาว

1)วิธีเพาะกับถาดเพาะและปลูกเมล็ดเปปปิโน
1).ดินสวนผสมของดินดังต่อไปนี้
1.1)มูลสัตว์ 1 ส่วน ได้ขี้วัวจะดีมากค่ะ
1.2) แกลบดำ 1 ส่วน
1.3) ดิน 1 ส่วน
1.4) ขุยมะพร้าว 1 ส่วน
2.) นำส่วนผสมทั้ง 4 ส่วนคลุกเคล้ากัน จนเป็นเนื้อเดียวกัน
3.) แนะนำให้หยอดเมล็ดให้เมล็ดตั้งเอียงทำมุม 45 องศา

สินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการเพาะเมล็ดพันธุ์

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดกะหล่ำดาว

4) ควรหมั่นรดน้ำ เช้า-เย็น

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดกะหล่ำดาว

5). เมื่อต้นกล้าเริ่มโตควรย้ายลงไปปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ค่ะ

วิธีปลูกและเพาะกะหล่ำดาวแบบเพาะกล้าในแปลง (สำหรับใครที่ไม่ใช้ถาดเพาะกล้า)

การเตรียมปลูก, การปลูกและการดูแลรักษากะหล่ำดาว

กะหล่ำดาวชอบดินร่วนที่มีความสมบูรณ์ของดินสูง หากเป็นดินเหนียวต้องทำให้มีการระบายน้ำที่ดีก่อนถึงจะใช้ได้และควรเตรียมดินให้ลึกพอสมควร ซึ่งจะทำให้ช่วยเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี การให้ปุ๋ยไนโตรเจนในระยะเริ่มแรกต้องระวังให้ดี เพราะหากให้ปุ๋ยไนโตรเจนในช่วงดังกล่าวมากเกินไปจะทำให้ได้ Sprout น้อย เพราะปล้องของลำต้นห่างเกินไป กะหล่ำดาวต้องการความเย็นเป็นระยะเวลายาวนานกว่ากะหล่ำปลี และสามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่ต่ำได้ถึง -10 องศาเซลเซียส เลยทีเดียว ถ้าปลูกในที่ที่อุณหภูมิสูง ผลผลิตที่ได้ก็คือ อาจจะเป็นปลีหรือเป็นปลีแต่ไม่แน่น

วิธีปลูกและดูแลรักษากะหล่ำดาวนั้นเหมือนกับวิธีปลูกกะหล่ำปลี สามารถทำการปลูกได้โดยการย้ายกล้าเช่นเดียวกับกะหล่ำปลี แต่ใช้ระยะห่างในการปลูกระหว่างต้นอยู่ที่ 50-75 เซนติเมตร สำหรับพันธุ์เตี้ย ส่วนพันธุ์ต้นสูงใช้ระยะห่างในการปลูกประมาณ 90 เซนติเมตร ส่วนการให้น้ำให้ปุ๋ยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีปลูกกะหล่ำปลี

การเก็บเกี่ยวกะหล่ำดาว

กะหล่ำดาวมักจะเก็บเกี่ยวกับตอนที่ปลีห่อหัวเต็มที่ การห่อของปลีมักจะห่อแต่ปลีล่างๆ ก่อน ดังนั้นควรทยอยเก็บเกี่ยวโดยให้ทยอยกันเก็บประมาณ 3-5 ครั้ง โดยไล่เก็บจากปลีล่างขึ้นมาและควรระวังระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวให้ดี เพราะหากทิ้งไว้นานปลีล่างมักแก่เกินไป และในการเก็บกะหล่ำดาวมักจะนิยมเด็ดยอดออกก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน และในการเก็บแต่ละครั้งโดยทั่วไปจะให้ผลผลิตประมาณ 500-800 กิโลกรัม / ไร่

 

 

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการเพาะเมล็ดกะหล่ำดาว ที่ทาง Thailandseedshop ได้รวบรวมและเสนอเป็นแนวทางในการเพาะและปลูกเมล็ดกะหล่ำดาว ขอสงวนสิทธิ์และข้อมูลทั้งหมดเป็นของ Thailandseedshop.com ห้ามลอกเลียนแบบทั้งข้อมูลและภาพประกอบ หากข้อมูลส่วนใดผิดพลาดขออภัยมาณที่นี่ด้วย