เมล็ดสตรอเบอรี่ Super Big Strawberry

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่


วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่
สตรอเบอร์รี่ จัดอยู่ในตระกูลพืชล้มลุก ใช้ปลูกคลุมดิน แต่มีผลสามารถรับประทานได้ เป็นพืชในกลุ่มวงศ์เดียวกันกับบ๊วย แอปเปิ้ลและกุหลาบ โดยตัวสตรอเบอร์รี่เองนั้นมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งพันธ์ุแท้ และลูกผสมจึงทำให้สตรอเบอร์รี่มีรสชาติที่หลากหลาย ตั้งแต่เปรี้ยวมากๆจนถึงหวานจัด
วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่(หลักการเพาะนี้ใช้ได้กับวิธีเพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่ทุกพันธุ์ที่ทาง Thailandseedshop จำหน่ายอยู่ค่ะ)

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่

1) ต้องการ การพักตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 1-4 องศาเซลเซียส โดยใส่ในทรายหยาบชื้น หรือพีทมอสชื้น ประมาณ 70-80% กลบพอให้มิดเมล็ด แล้วใส่ในซิปล็อค หรือกล่องพลาสติกปิดฝา แช่ไว้ที่ช่องแช่เนื้อในตู้เย็น

2) หาภาชนะใส่พีทมอสชื้น หรือ ทรายแม่น้ำพรมน้ำให้ชื้น 70- 80 % แต่อย่าให้ถึงกับเปียกโชก แล้วเอานิ้วมือหรือตะเกียบกดฝังเมล็ดลงไป กลบพอให้มิดเมล็ด หรือประมาณ 1/4 นิ้ว แล้วเอาภาชนะใส่ถุงพลาสติก นำไปแช่ในช่องแช่เนื้อ ที่อยู่ใต้ช่องแช่แข็ง อุณหภูมิประมาณ 1- 4 องศาสเซลเซียส

แนะนำดินพีทมอสเหมาะสำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์ทุกชนิด
พีชมอส-Peat-Moss

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่

 

ภาชนะเพาะเมล็ด

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่

3.) คอยดูแลความชื้น อย่าปล่อยให้แห้งสนิท เมื่อเห็นว่าหน้าดินประมาณ ครึ่งนิ้วเริ่มแห้งค่อยสเปรย์น้ำลงไป

4.) .เมื่อครบกำหนด นำออกจากตู้เย็น แล้วนำเมล็ดใส่กระถางหรือภาชนะปลูกกลบหน้าบางๆ ไปวางไว้ในที่ร่มรำไร หรือที่ร่มที่มีแสงสว่างเพียงพอ เช่นโรงจอดรถ ระเบียง คอยดูแลรดน้ำอย่าปล่อยให้แห้งสนิท หรือ แฉะเกินไป สังเกตว่าหน้าดินประมาณ ครึ่งนิ้วเริ่มแห้งก็ให้เพิ่มน้ำลงไปตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ สามารถใช้พลาสติกคลุมได้เมื่อเห็นว่าหน้าดินแห้งเร็วเกินไป

ภาชนะเพาะเมล็ด

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่

5.)เมล็ดจะใช้เวลาในการงอกประมาณ 2 สัปดาห์

วิธีเพาะกับถาดเพาะและปลูกเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่
1).ดินสวนผสมของดินดังต่อไปนี้
1.1)ดินร่วน 3 ส่วน
1.2) พีทมอส หรือ ขุยมะพร้าว (ขุยมะพร้าวต้องแช่น้ำ 2 คืนแล้วบีบน้ำออกก่อน) 2 ส่วน
1.3) ทรายหยาบ 1 ส่วน
2.) นำส่วนผสมทั้ง 3 ส่วนคลุกเคล้ากัน จนเป็นเนื้อเดียวกัน
3.) จากนั้นนำเมล็ดที่งอกรากแล้วมา ฝังเมล็ดลึกประมาณ 1/2 นิ้ว ลงในกระบะเพาะหรือกระถางขนาดเล็ก(กระถาง 2 นิ้ว) นำไปตั้งไว้ในร่มแสงแดดส่องถึง คอยดูแลให้มีความชื้นอยู่ตลอดอย่าปล่อยให้แห้งหรือแฉะ ประมาณ 5วันจะเริ่มเห็นผลงาน

4.) คอยดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปจนกว่าจะมีใบแท้ 3-4 ใบ แล้วค่อยๆเพิ่มแสงไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกแดดกลางแจ้งได้

สินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการเพาะเมล็ดพันธุ์

ภาชนะเพาะเมล็ด

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่

4) ควรหมั่นรดน้ำ เช้า-เย็น

ภาชนะเพาะเมล็ด

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่

5). เมื่อต้นกล้าเริ่มโตควรย้ายลงไปปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ค่ะ

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่ ขอสงวนสิทธิ์และข้อมูลทั้งหมดเป็นของ Thailandseedshop.com ห้ามลอกเลียนแบบทั้งข้อมูลและภาพประกอบ

Tags :วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่,เพาะเมล็ดพันธุ์สตอเบอรี่