กีวี่สีเขียว

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์กีวี่(KiWi)


เมล็ดพันธุ์กีวี่(KiWi)
“กีวี” ผลไม้ที่อันแน่นด้วยคุณประโยชน์ จัดอยู่ในกลุ่มของ ซูเปอร์ฟรุ๊ตมีทั้งวิตามินซี อี ไฟเบอร์ โฟเลท โพแตสเซียม แอนตี้ออกซิแดนท์ และยังมีค่าดัชนีไกลซีมิกต่ำ (ร่างกายจะค่อยๆ ดูดซึมอย่างช้าๆ)
เฉพาะวิตามินซีมีมากกว่าส้มถึง 3 เท่า โดยกีวีสีทอง 1 ผล ให้วิตามินซีมากถึง 161.3 มิลลิกรัม มากกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวันถึงเกือบ 2 เท่า
วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์กีวี่(KiWi)(หลักการเพาะนี้ใช้ได้กับเมล็ดพันธุ์กีวี่สีเขียวและสีทองที่ทาง Thailandseedshop จำหน่ายอยู่ค่ะ)

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์กีวี่(KiWi)

1) ต้องการ การพักตัวเป็นเวลา 15-30 วัน ที่อุณหภูมิ 1-4 องศาเซลเซียส โดยใส่ในทรายหยาบชื้น หรือพีทมอสชื้น ประมาณ 70-80% กลบพอให้มิดเมล็ด แล้วใส่ในซิปล็อค หรือกล่องพลาสติกปิดฝา แช่ไว้ที่ช่องแช่เนื้อในตู้เย็น

2) หาภาชนะใส่พีทมอสชื้น หรือ ทรายแม่น้ำพรมน้ำให้ชื้น 70- 80 % แต่อย่าให้ถึงกับเปียกโชก แล้วเอานิ้วมือหรือตะเกียบกดฝังเมล็ดลงไป กลบพอให้มิดเมล็ด หรือประมาณ 1/4 นิ้ว แล้วเอาภาชนะใส่ถุงพลาสติก นำไปแช่ในช่องแช่เนื้อ ที่อยู่ใต้ช่องแช่แข็ง อุณหภูมิประมาณ 1- 4 องศาสเซลเซียส

แนะนำดินพีทมอสเหมาะสำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์ทุกชนิด
พีชมอส-Peat-Moss

พีชมอส-Peat-Moss

 

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดพันธุ์กีวี่(KiWi)

3.) คอยดูแลความชื้น อย่าปล่อยให้แห้งสนิท เมื่อเห็นว่าหน้าดินประมาณ ครึ่งนิ้วเริ่มแห้งค่อยสเปรย์น้ำลงไป

4.) .เมื่อครบกำหนด นำออกจากตู้เย็น แล้วนำเมล็ดใส่กระถางหรือภาชนะปลูกกลบหน้าบางๆ ไปวางไว้ในที่ร่มรำไร หรือที่ร่มที่มีแสงสว่างเพียงพอ เช่นโรงจอดรถ ระเบียง คอยดูแลรดน้ำอย่าปล่อยให้แห้งสนิท หรือ แฉะเกินไป สังเกตว่าหน้าดินประมาณ ครึ่งนิ้วเริ่มแห้งก็ให้เพิ่มน้ำลงไปตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ สามารถใช้พลาสติกคลุมได้เมื่อเห็นว่าหน้าดินแห้งเร็วเกินไป

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดพันธุ์กีวี่(KiWi)

5.)เมล็ดจะใช้เวลาในการงอกประมาณ 4 – 6 สัปดาห์

วิธีเพาะกับถาดเพาะและปลูกเมล็ดพันธุ์กีวี่(KiWi)
1).ดินสวนผสมของดินดังต่อไปนี้
1.1)ดินร่วน 3 ส่วน
1.2) พีทมอส หรือ ขุยมะพร้าว (ขุยมะพร้าวต้องแช่น้ำ 2 คืนแล้วบีบน้ำออกก่อน) 2 ส่วน
1.3) ทรายหยาบ 1 ส่วน
2.) นำส่วนผสมทั้ง 3 ส่วนคลุกเคล้ากัน จนเป็นเนื้อเดียวกัน
3.) จากนั้นนำเมล็ดที่งอกรากแล้วมา ฝังเมล็ดลึกประมาณ 1/2 นิ้ว ลงในกระบะเพาะหรือกระถางขนาดเล็ก(กระถาง 2 นิ้ว) นำไปตั้งไว้ในร่มแสงแดดส่องถึง คอยดูแลให้มีความชื้นอยู่ตลอดอย่าปล่อยให้แห้งหรือแฉะ ประมาณ 5วันจะเริ่มเห็นผลงาน

4.) คอยดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปจนกว่าจะมีใบแท้ 3-4 ใบ แล้วค่อยๆเพิ่มแสงไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกแดดกลางแจ้งได้

5.) นับจากย้ายต้นกล้า ประมาณ 2 -3 เดือนจะเริ่มออกดอก ดอกแรกๆจะยังไม่สวยสียังซีด รอให้ต้นโตแข็งแรงแล้วจะเห็นความชัดเจนขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการเพาะเมล็ดพันธุ์

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดพันธุ์กีวี่(KiWi)

4) ควรหมั่นรดน้ำ เช้า-เย็น

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดพันธุ์กีวี่(KiWi)

5). เมื่อต้นกล้าเริ่มโตควรย้ายลงไปปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ค่ะ

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์กีวี่(KiWi) ขอสงวนสิทธิ์และข้อมูลทั้งหมดเป็นของ Thailandseedshop.com ห้ามลอกเลียนแบบทั้งข้อมูลและภาพประกอบ

Tags :เมล็ดพันธุ์กีวี่(KiWi),เพาะเมล็ดพันธุ์กีวี่(KiWi)