เมล็ดพันธุ์กาแฟพันธุ์อาราบิกา

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์กาแฟพันธุ์อาราบิกา


กาแฟพันธุ์อาราบิกา
กาแฟมีรากแก้ว และมีรากแขนงแตกออกจากรากแก้ว ประมาณ 4 ถึง 8 ราก รากแขนงจะมีรากฝอย และจากรากฝอยจะมีรากแตกออกมาอีกเป็นรากสำหรับดูดอาหาร รากชนิดนี้มีจำนวนประมาณ 60 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ จะแผ่กระจายในระดับผิวดินลึก ประมาณ 20 เซนติเมตร
วิธีเพาะเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิกา(หลักการเพาะนี้ใช้ได้กับเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ทาง Thailandseedshop จำหน่ายอยู่ค่ะ)

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์กาแฟพันธุ์อาราบิกา

1.) นำเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิกาแช่น้ำอุ่น (น้ำอุ่น คือน้ำเดือด 100 องศา 1 ส่วนผสมกับน้ำเย็น 1 ส่วน) นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่น 2 ชั่วโมง น้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ด

2) หาภาชนะใส่พีทมอสชื้น หรือ ทรายแม่น้ำพรมน้ำให้ชื้น 70- 80 % แต่อย่าให้ถึงกับเปียกโชก แล้วเอานิ้วมือหรือตะเกียบกดฝังเมล็ดลงไป กลบพอให้มิดเมล็ด หรือประมาณ 1/4 นิ้ว แล้วเอาภาชนะใส่ถุงพลาสติก นำไปแช่ในช่องธรรมดา

แนะนำดินพีทมอสเหมาะสำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์ทุกชนิด
พีชมอส-Peat-Moss

พีชมอส-Peat-Moss

 

ภาชนะเพาะเมล็ด

3.) ปิดฝาภาชนะให้สนิทพร้อมกับแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา 1 คืน (ไม่ควรแช่ในช่องแช่แข็ง)

4.) .หลังจาก 1 คืนแล้วอย่าเพิ่งเปิดฝา ควรนำภาชนะที่ใช้เพาะวางในอุณหภูมิห้องปกติเป็นเวลา 1 วัน

ภาชนะเพาะเมล็ด

วิธีเพาะกับถาดเพาะและปลูกเมล็ดพันธุ์กาแฟพันธุ์อาราบิกา
1).ดินสวนผสมของดินดังต่อไปนี้
1.1)ดินร่วน 3 ส่วน
1.2) พีทมอส หรือ ขุยมะพร้าว (ขุยมะพร้าวต้องแช่น้ำ 2 คืนแล้วบีบน้ำออกก่อน) 2 ส่วน
1.3) ทรายหยาบ 1 ส่วน
2.) นำส่วนผสมทั้ง 3 ส่วนคลุกเคล้ากัน จนเป็นเนื้อเดียวกัน
3.) จากนั้นนำเมล็ดที่งอกรากแล้วมา ฝังเมล็ดลึกประมาณ 1/2 นิ้ว ลงในกระบะเพาะหรือกระถางขนาดเล็ก(กระถาง 2 นิ้ว) นำไปตั้งไว้ในร่มแสงแดดส่องถึง คอยดูแลให้มีความชื้นอยู่ตลอดอย่าปล่อยให้แห้งหรือแฉะ

สินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการเพาะเมล็ดพันธุ์

ภาชนะเพาะเมล็ด

4) รดน้ำอย่างสม่ำเสมอจนเมล็ดงอกขึ้นมา ระยะเวลาจากการที่มีเมล็ดงอกขึ้นมาเป็นระยะหัวไม้ขีด ใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 45 วัน และระยะที่มีใบเลี้ยงหรือระยะปีกผีเสื้อ ใช้เวลาประมาณ 46 ถึง 60 วัน ให้ทำการถอนต้นกาแฟไปปลูกต่อในถุงพลาสติกที่เตรียมไว้

ภาชนะเพาะเมล็ด

5). เมื่อต้นกล้าเริ่มโตควรย้ายลงไปปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ค่ะ

ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว  ระยะ 3 ถึง 4 x 3 เมตร อายุต้นกล้า 6 ถึง 14 เดือน และควรมีการทำร่มเงาชั่วคราวหรือปลูกพืชให้ร่มเงา เช่น สะตอ แค กระถิน เป็นพืชร่วมด้วย

การเตรียมพื้นที่

พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกกาแฟควรเป็นพื้นที่ที่มีความสูง ประมาณ 800 ถึง 12,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีความลาดชันไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ และต้องทำการกำจัดวัชพืชโดยการถางให้โล่ง การโค่นล้มพืชพรรณเก่าในพื้นที่ อาจจะโค่นล้มแบบเหลือตอ หรือโค่นล้มแบบถอนราก การโค่นล้มอาจจะเว้นต้นไม้เก่าไว้บ้างเพื่อใช้เป็นไม้ร่มเงา ซึ่งต้องพิจารณาถึงความจำเป็นของไม้ร่มเงาด้วย หลังจากโค่นล้มต้องมีการกำจัดพืชพรรณเก่าในแปลงโดยการกองแล้วเผาให้สะอาด เตรียมทำแนวระดับ การเตรียมพื้นที่ส่วนมากเริ่มเตรียมในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้พร้อมสำหรับปลูกกาแฟในฤดูฝนที่จะมาถึง (ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ชั้นดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร มีความเป็นกรดด่าง 5.5  ถึง 6.5 และสามารถระบายน้ำได้ดี

 

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์กาแฟพันธุ์อาราบิกาขอสงวนสิทธิ์และข้อมูลทั้งหมดเป็นของ Thailandseedshop.com ห้ามลอกเลียนแบบทั้งข้อมูลและภาพประกอบ
หากข้อมูลที่นำเสนอผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี่

Tags :กาแฟพันธุ์อาราบิกา,เพาะกาแฟพันธุ์อาราบิกา