เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาหวาน

วิธีปลูกถั่วลันเตาหวานในกระถาง (จำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี)

วันนี้มาแนะนำสำหรับใครที่ต้องการปลูกถั่วลันเตาหวาน หรือ การปลูกถั่วลันเตาหวานในกระถางไปดูกันเลยค่ะ สนใจเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาหวาน ทักมาได้ค่ะ สั่งซื้อ – สอบถาม ไลน์ ID : @naytanashop (ใส่ @ จ้า)

เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาหวาน

เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาหวาน

ขั้นตอนการบ่มเมล็ด
นำเมล็ดถั่วลันเตาแช่น้ำไว้ประมาณ 8 ชั่วโมง เมื่อได้เมล็ดถั่วลันเตาที่แช่น้ำแล้ว นำมาเรียงบนกระดาษทิชชูให้มีระยะห่างระหว่างเมล็ดประมาณ 1 นิ้ว เมื่อเรียงเสร็จแล้วให้นำทิชชูอีกแผ่นวางทับบนเมล็ดอีกที หลังจากนั้นก็พรมน้ำให้ทั่ว ซึ่งห้ามพรมแฉะจนเกินไป ควรพรมทุก ๆ 8 ชั่วโมง และสังเกตด้วยว่ารากเริ่มงอกถึง 1 เซนติเมตรหรือยัง ถ้ารากเริ่มออกจากเมล็ดแล้ว แยกเพาะลงถุงปลูกได้ค่ะ

ขั้นตอนการเพาะเมล็ด
เตรียมถุงปลูกขนาดเล็กใส่พีทมอส อัตราการใส่พีทมอสคือ 3 : 4 ของถุงปลูก นำเมล็ดถั่วลันเตาที่บ่มแล้ว โดยคัดเลือกเมล็ดที่งอกสมบูรณ์ มาเพาะลงในถุงปลูก รดน้ำทุกวันขณะเพาะจนถึงวันที่ 7 จากนั้นจึงย้ายไปปลูกลงกระถางค่ะ

ขั้นตอนการย้ายปลูก
1. เตรียมดินใส่กระถางปริมาณอัตราส่วนที่เติมดินและแกลบดำในอัตรา 1 : 1 ใส่ดินที่ผสมแล้วให้ถึงขีดขอบกระถาง
2. ปักไม้ไผ่ทำค้างก่อนปลูก ถ้าทำค้างหลังปลูกอาจทำให้ไม้ไผ่ไปกระทบกระเทือนรากถั่ว จนทำให้ถั่วชะงักการเจริญเติบโตได้ (การทำค้าง คือ การปักไม้ลงไปในดินให้มั่นคง เพื่อให้ไม้เลื้อยเลื้อยไปเกาะยึด)
3.นำอวนล้อมไก่ผูกติดกับไม่ไผ่ ขึงให้ตึง
4. ขุดหลุมในกระถางลึก 15 เซนติเมตร แล้วนำต้นถั่วออกจากถุงเพาะ ย้ายลงปลูกในกระถาง เกลี่ยดินกลบบริเวณโคลนต้น

การดูแล
ถั่วลันเตาเป็นพืชที่ชอบอุณหภูมิต่ำ เป็นพืชเมืองหนาว สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ค่ะ ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของแต่ละคน แต่ควรเลี่ยงปลูกในฤดูฝน เพราะในฤดูฝนอาจมีโรคที่เกี่ยวกับเชื้อรา ซึ่งรานั้นเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของพืชตระกูลถั่วเป็นอย่างมากค่ะ
การให้น้ำ
ถั่วลันเตาเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมาก แต่ก็ไม่ควรขาดหรือให้น้ำจนขังนอง ควรให้แต่พอดี ถ้าปลูกในช่วงที่อุณหภูมิต่ำ ควรให้น้ำวันเว้นวัน เนื่องจากปลูกในกระถางอาจจะทำให้น้ำขังได้ แต่ต้องให้น้ำบ่อยกว่าปลูกบนดินนะคะ ถ้าปลูกในช่วงที่อุณหภูมิเริ่มอุ่นไปจนถึงสูงควรให้น้ำวันต่อวันเลยค่ะ

การให้ปุ๋ย
ให้ปุ๋ยหลังจากย้ายปลูกสองวัน จากนั้นเว้นไปอีก 14 วันจึงเริ่มให้อีกรอบ ปริมาณที่ใส่คือ 1 ช้อนแกง โรยติดขอบกระถาง สำหรับในครั้งแรกที่ให้ควรถอนหญ้าและพรวนดินกลบ และรดน้ำตามทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้ว

การเก็บเกี่ยว
อายุพันธุ์ถั่วกินฝักของเจียไต๋ในซองตัวนี้ คือ 70 วัน ในระยะวันที่ 25 – 35 คือระยะการออกดอกของพันธุ์นี้ เวลาที่เหมาะสมในการเก็บถั่วลันเตาคือ หลังจากดอกบานแล้ว 7 วัน เก็บ 3 วัน/ครั้ง สามารถเก็บไปเรื่อย ๆ จากระยะเวลาออกดอกอีก 15 – 25 วัน ที่มาข้อมูล

จะเห็นได้ว่าการปลูกถั่วลันเตานั้นไม่ยากเลยนะค่ะ เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาหวานเรามีจำหน่ายค่ะ ทักมาได้ค่ะ สั่งซื้อ – สอบถาม ไลน์ ID : @naytanashop (ใส่ @ จ้า)