วิธีปลูกต้นไทม์ (จำหน่ายเมล็ดพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศคุณภาพดี)

สำหรับใครที่มองหาและต้องการปลูกต้นไทม์เรามีเมล็ดพันธุ์ไทม์จำหน่ายค่ะ
ทักมาได้ค่ะ สั่งซื้อ – สอบถาม ไลน์ ID : @naytanashop (ใส่ @ จ้า)

เมล็ดไทม์

เมล็ดไทม์

วิธีปลูกต้นไทม์
ลักษณะทั่วไปของต้นไทม์
:-  ต้นไทม์ มีหลายพันธุ์ เช่น ซัมเมอร์ ไทม์ มีลักษณะของใบที่เรียวเล็ก รูปหอก ขนาดของทรงพุ่มเตี้ย  วินเทอร์ ไทม์ ใบมีขนาดใหญ่กว่า ซัมเมอร์ ไทม์ และมีทรงพุ่มที่ใหญ่กว่า และ เลม่อน ไทม์ ใบกลมและมีขนาดใหญ่กว่าทั้ง 2 ชนิด ลักษณะการเจริญจะเป็นแบบเลื้อย นอนราบกับพื้นดิน ดอก มีสีชมพู ขนาดเล็ก เกิดบริเวณซอกใบตรงส่วนยอด ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ราก เป็นระบบรากฝอย ลำต้นและกิ่ง มีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งเมื่อมีอายุได้ 3-4 ปี ต้นไทม์เป็นพืชที่ใบมีสีเขียวตลอดทั้งปี โดยที่ใบของพันธุ์ซัมเมอร์ ไทม์ นั้นจะมีสีเงินและมีขนาดเล็กกว่าพันธุ์อื่นๆ

     สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม :- ลักษณะของดินที่เหมาะสมในการปลูกต้นไทม์ควรเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดี มีอินทรีย์วัตถุมาก และไทม์เป็นพืชที่ต้องการแดดจัด ในช่วงอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส และต้องการความเป็นกรด-ด่างของดินอนู่ที่ 5.5-6.5 แลมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 600 – 1,200 เมตร
     การปลูกและการดูแลต้นไทม์ :-  การปลูก  ต้นไทม์สามารถขยายพันธุ์ได้ 2 วิธี คือ การเพาะเมล็ดในกระบะ ซึ่งเมล็ดจะงอกภายใน 7 – 10 วัน หลังจากนั้นทำการย้ายปลูกเมื่อมีอายุได้ 1 เดือน ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการแยกกอ หรือตัดแยกกิ่งที่มีรากติดอยู่  การดูแลรักษา ต้นไทม์เป็นพืชที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลง แต่หากมีน้ำขังมากจนเกินไปจะทำให้รากเน่า ใบเน่าและทิ้งใบอย่างรวดเร็ว การให้ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยหลังการย้ายปลูก 7-10 วัน ด้วยปุ๋ยยูเรียจำนวน 50 กรัม และให้ปุ๋ยสูตรเสมอ (15-15-15) เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งทำการกำจัดวัชพืชไปด้วย

      การเก็บเกี่ยวและผลผลิต  :- สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อต้นไทม์มีอายุ 4 เดือน โดยทำการตัดส่วนที่อยู่เหนือดินขึ้นมาประมาณ 10 เซนติเมตร หลังจากนั้นต้นเดิมจะแตกใบใหม่และสามารถเก็บเกี่ยวต่อได้อีกภายใน 30-45 วัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ  ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วจะต้องทำการผึ่งให้แห้งในที่ร่ม และมีการระบายอากาศดี ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรงเพื่อเป็นการรักษาสีเอาไว้ สำหรับการปลูกต้นไทม์ 1 ไร่ จะได้ผลผลิตสด  2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ซึ่งผลผลิตสด 5 กิโลกรัม จะได้ผลผลิตแห้ง 1 กิโลกรัม ข้อมูลเพิ่มเติม

Tags:วิธีปลูกต้นไทม์,ปลูกต้นไทม์