วิธีการสั่งซื้อ-ข้อตกลงในการสั่งซื้อ

Thailandseedshop เป็นเพียงผู้นำเข้าและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผ่านทางออนไลน์และมีโกดังสินค้าเพื่อสต๊อกสินค้านำเข้าและจัดส่งให้ผู้ซื้อทั่วประเทศ และเป็นตัวแทนของเมล็ดพันธุ์ตรามังกรการเกษตรโดยให้ Thailandseedshop.com เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของมังกรการเกษตรทั้งหมดโดยเน้นให้กับผู้สนใจและเกษตรกรที่ต้องการเพาะปลูกผักและผลไม้รวมไปถึงพืชไร่ เมล็ดพันธุ์ของมังกรการเกษตรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้ทั้งจากการปลูกเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศเองและต่างประเทศโดยรวบรวมเมล็ดพันธุ์บรรจุซองในนามของ
“มังกรการเกษตร”

ระยะเวลาในการจัดส่ง
จัดส่งทั่วประเทศ 2-3 วันอาจช้าบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะทาง

ค่าจัดส่งเก็บอัตราเดียวทั่วประเทศ
ค่าจัดส่งธรรมดาลงทะเบียน 20 บาท / จัดส่งแบบ Ems 40 บาท

หากยังไม่ได้รับสินค้าโปรดติดต่อ
+แจ้งทางไลน์ @naytanashop (ใส่ @ ด้วยจ้า)

ข้อตกลงสั่งซื้อสินค้า
+Thailandseedshop เป็นเพียงผู้นำเข้าและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
+หากลูกค้าชำระเงินแล้วโปรดแจ้งทางไลน์ @naytanashop และ Inbox (Facebook) ทันที
+หากสินค้าได้รับไม่ครบ/ศูนย์หาย/ทาง Thailandseedshop ยินดีส่งไปให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด(แล้วแต่กรณี)
+Thailandseedshop ได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์นำเข้ามาจำหน่ายไม่สามารถเซ็คได้ทุกเมล็ดและไม่ได้รับการชดเชยได้อันเนื่องมาจากปัจจัยการงอกมีหลายอย่าง อาทิเช่น วิธีการปลูก ประสบการณ์ของผู้ปลูก สภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

การติดต่อกับเรา
Thailandseedshopมีช่อทางติดต่อดังต่อไปนี้
+แจ้งทางไลน์ @naytanashop (ใส่ @ ด้วยจ้า)

วิธีการสั่งซื้อ-ข้อตกลงในการสั่งซื้อระบุไว้เมื่อวันที่ 16/10/2560