วิธีการปลูกปอเทือง (จำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี)

บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกปอเทืองมากนักวันนี้มาแนะนำกันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการปลูกปอเทืองเราจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจำนวนหลายตัน ทั้งปลีกและส่ง
ทักมาได้ค่ะ สั่งซื้อ – สอบถาม ไลน์ ID : @naytanashop (ใส่ @ จ้า) (จำหน่ายปอเทืองทั้งปลีกและส่ง มีในสต็อกหลายตันค่ะ)

เมล็ดพันธุ์ปอเทือง

เมล็ดพันธุ์ปอเทือง

ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะเป็นไม้พุ่มความสูง 100–300 เซนติเมตร ลำต้นกลม ใบยาวเรียวแหลม ดอกสีเหลือง ฝักเป็นรูปทรงกระบอก เมล็ดคล้ายรูปไตสีน้ำตาล ความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร มี 10 -20 เมล็ด/ฝัก ปอเทืองเป็นพืชที่ใช้ต้นทุนในการปลูกต่ำและทนแล้ง โดยนอกจากเก็บเมล็ดพันธุ์ขายแล้วยังสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อใช้ปรับคุณภาพดินได้ ดังนั้นมันจึงเป็นพืชทางเลือกใหม่ในวิกฤตแล้งเช่นนี้ ทุ่งปอเทืองมีความสวยงาม

วิธีการปลูกปอเทืองในนาข้าว
การเตรียมดินและการปลูก ปอเทือง มี 2 วิธี คือ ปลูกโดยไม่ต้องเตรียมดิน ซึ่งทำโดยก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว ใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองหว่าน 1–2 วัน จึงใช้รถเก็บเกี่ยวข้าว วิธีนี้จะสูญเสียเมล็ดพันธุ์มากจากการกลบของฟางข้าว หรือหลังการเก็บเกี่ยวข้าวใช้เมล็ดปอเทืองหว่านตามร่องรถเกี่ยวข้าวแล้วกระจายฟางข้าวให้ทั่วแปลง หรือจะเก็บฟางข้าวไว้เลี้ยงสัตว์ก็ได้ วิธีนี้จะได้ใช้พื้นที่มากขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือการปลูกโดยการเตรียมดินทำได้โดยใช้รถไถขณะดินมีความชื้นอยู่ แล้วหว่านเมล็ดปอเทือง จะคราดกลบหรือไม่ก็ได้ ถ้าคราดกลบจะงอกได้สม่ำเสมอและเจริญเติบโตดี ส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิต มี 2 วิธี คือ ใช้รถเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยว แต่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะลำต้นของมันมีความแข็งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรได้ และสำหรับเกษตรกรจะได้ผลผลิตค่อนข้างต่ำจึงไม่คุ้มต่อการลงทุน และอีกวิธีคือการใช้เคียวเกี่ยวผึ่งแดดไว้ 3–4 แดด นำมาใส่กระสอบแล้วทุบให้ฝักแตก หรือนำมากองบนผ้าใบ บนตาข่าย บนลานแล้วใช้รถย่ำในบริเวณแปลงนาได้เลย ผลผลิตเฉลี่ย 80-120 กิโลกรัมต่อไร่

การดูแลรักษาปอเทืองนั้น หลังการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแล้วประมาณ 3–5 วัน จะงอกโดยอาศัยความชื้นที่มีอยู่ในดิน ไม่ต้องให้น้ำ เมื่ออายุ 50–60 วัน ดอกเริ่มบานจากข้างล่างก่อน หลังดอกร่วงโรยจะติดฝักจากข้างล่างก่อนเช่นเดียวกัน ฝักจะแก่เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 120–130 วัน ศัตรูที่สำคัญได้แก่หนอนผีเสื้อจะเจาะฝักกินเมล็ดข้างใน เมื่อไถกลบปอเทืองจะกลา

เมื่อไถกลบปอเทืองจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี โดยชาวนาไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงอีกต่อไป

นอกจากประโยชน์ของปอเทืองที่เราได้กล่าวไปแล้วนั้นมันยังมีประโยชน์แฝงอีกอย่างนั่นก็คือสามารถจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนได้ไปเที่ยวชมความสวยงามได้คล้ายๆ กับทุ่งทานตะวัน เพราะทุ่งปอเทืองก็มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่อย่างใด อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างให้เกษตรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายของที่ระลึก ขายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้นการปลูกปอเทืองมีแต่ได้กับได้ แล้วจะไม่ให้มันเป็นที่น่าสนใจได้อย่างไรจริงมั้ยทุกๆ คน

วิธีปลูกปอเทือง การปลูกปอเทืองสามารถปลูกได้ตลอดปี ยกเว้นเมษายน – พฤษภาคม มีความเสี่ยงต่อการแห้งแล้งสูง นิยมปลูกใน 2 ฤดู คือ ฤดูหนาวหลังเก็บเกี่ยวข้าว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการปลูกที่พบในปัจจุบัน ได้แก่
1. ปลูกเพื่อใช้ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด
2. เก็บเมล็ดเพื่อจำหน่าย
เสริมสร้างรายได้หรือใช้ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต
3. ปลูกเพื่อใช้ทำหญ้าอาหาสัตว์
4. ปลูกเพื่อ สวยงามส่งเสริมการท่องเที่ยว

อัตราการใช้เมล็ดที่เหมาะสม

ปลูก ปรับปรุงดิน หว่าน 5-8 กก/ไร่ (อัตราที่เหมาะสม) อัตรางอกเมล็ด ประมาณ 90 – 95%

ปลูกเพื่อ เก็บเมล็ด/อาหารสัตว์ หว่าน 6-9 กก/ไร่ (อัตราที่เหมาะสม) อัตรางอกเมล็ด ประมาณ 90 – 95%

 

การดูแล บำรุงรักษา

กรณีเก็บเมล็ด ช่วง ประมาณ 60-70 วัน (นับจากวันที่หว่าน ) หนอนผีเสื้อ หนอนบ้ง หนอนขนระบาด ให้ใช้กลุ่มยา คลอไพรีฟอส มาลาไออ่อน ฉีดพ่นบาง และสังเกตุ อีก 7 วัน

กรณีการเก็บเกี่ยว

1. ก่อนวางแผนปลูกเพื่อเก็บเมล็ด ให้สอบถามรถเกี่ยวในพื้นที่ว่ามีหรือไม่? และรถเกี่ยวได้ดัดแปลงสภาพหรือไม่โดยรถเกี่ยวที่โรงงานผลิตจะสามารถเกี่ยวปลูกได้เลย ไม่ต้องตั้งหรือดัดแปลงเพิ่มเติม ผลผลิตค่อนข้างต่ำจึงไม่คุ้มต่อการลงทุน เพราะ 1 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 80- 150 กก/ไร่ โดยค่ารถเกี่ยวเฉลี่ย 480-650 บาท /ไร่

2.ใช้เคียวเกี่ยวผึ่งแดดไว้ 3 – 4 แดด นำมาใส่กระสอบแล้วทุบให้ฝักแตก หรือนำมากองบนผ้าใบ บนตาข่าย บนลานแล้วใช้รถย่ำในบริเวณแปลงนาได้เลย ผลผลิตเฉลี่ย 80 – 120 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉลี่ย 20 – 25 บาทต่อกิโลกรัม จำหน่ายชุมชน พ่อค้าคนกลาง และพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดในช่วง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน ทุกปี

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปอเทืองติดต่อได้ค่ะ

Facebook :https://www.facebook.com/เมล็ดพันธุ์ปอเทืองราคาถูก-ส่งทั่วประเทศ-1548906121831726

ทักมาได้ค่ะ สั่งซื้อ – สอบถาม ไลน์ ID : @naytanashop (ใส่ @ จ้า) (จำหน่ายปอเทืองทั้งปลีกและส่ง มีในสต็อกหลายตันค่ะ)