เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป


มะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป
เป็นมะเขือเทศอีกสายพันธุ์หนึ่งที่พัฒนาให้มีลำต้นคล้ายไม้พุ่มแตกกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายออกจากตัวลำต้นและมีลูกมะเขือเทศจำนวนมากเหมาะสำหรับปลุกไว้รัปประทานหรือไม้ประดับก็สวยอีกแบบ
วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป(หลักการเบื้องต้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศแบบอื่นๆ ซึ่งทาง Thailandseedshop.com ได้เสนอแนวทางการเพาะดังต่อไปนี้)
1.)
นำเมล็ดมะเขือเทศแช่น้ำอุ่น (น้ำอุ่น คือน้ำเดือด 100 องศา 1 ส่วนผสมกับน้ำเย็น 1 ส่วน) นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่น 2 ชั่วโมง น้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ด
2.) หาภาชนะที่ปิดด้วยฝาได้สนิทสำหรับแช่ในตู้เย็น

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดมะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป

3.)นำเมล็ดมาโรยบนทิชชู่ ใช้ทิชชู่ม้วนยาว ฉีก 2 แผ่น ซ้อนกันแล้วโรยเมล็ด บนทิชชู่ อย่าโรยเมล็ดแน่นจนเกินไปนะค่ะ

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดมะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป

4.) พรมน้ำให้ทั่วกระดาษทิชชู่แล้ว แล้วประกอบเมล็ดอีก 1 ชั้นด้วยกระดาษทิชชู่แล้วพรมน้ำอีกที
5.) ปิดฝาภาชนะให้สนิทพร้อมกับแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา 1 คืน (ไม่ควรแช่ในช่องแช่แข็ง)

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดมะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป

6.) หลังจาก 1 คืนแล้วอย่าเพิ่งเปิดฝา ควรนำภาชนะที่ใช้เพาะวางในอุณหภูมิห้องปกติ

ภาชนะเพาะเมล็ด

ภาชนะเพาะเมล็ดมะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป

วิธีเพาะกับถาดเพาะและปลูกเมล็ดมะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป
1).ดินสวนผสมของดินดังต่อไปนี้
1.1)มูลสัตว์ 1 ส่วน ได้ขี้วัวจะดีมากค่ะ
1.2) แกลบดำ 1 ส่วน
1.3) ดิน 1 ส่วน
1.4) ขุยมะพร้าว 1 ส่วน
2.) นำส่วนผสมทั้ง 4 ส่วนคลุกเคล้ากัน จนเป็นเนื้อเดียวกัน
3.) แนะนำให้หยอดเมล็ดให้เมล็ดตั้งเอียงทำมุม 45 องศา

สินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการเพาะเมล็ดพันธุ์

ภาชนะเพาะเมล็ด

มะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป

4) ควรหมั่นรดน้ำ เช้า-เย็น

ภาชนะเพาะเมล็ด

มะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป

5). เมื่อต้นกล้าเริ่มโตควรย้ายลงไปปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ค่ะ

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการเพาะมะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป ขอสงวนสิทธิ์และข้อมูลทั้งหมดเป็นของ Thailandseedshop.com ห้ามลอกเลียนแบบทั้งข้อมูลและภาพประกอบ
หากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี่

Tags:มะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป,เพาะมะเขือเทศต้นอิตาลีทริปแอลครอป